Eszkola

Kalkulator Newtona

Narzędzie to służy do obliczania ilości kombinacji, czyli liczby podzbiorów k-wyrazowych w zbiorze n-elementowym. Kombinacje to np. Lotto: liczba kulek - 49 (n=49), liczba wybieranych liczb - 6 (k=6). Aby obliczyć wartość symbolu Newtona należy do kalkulatora wprowadzić 2 liczby, górna to ilość elementów w zbiorze, dolna to ilość wybieranych (lub losowanych) przez nas elementów. Należy pamiętać, że w symbolu Newtona obliczona jest ilość kombionacji bez powtórzeń!

Liczby muszą znajdować się w przedziale liczb naturalnych
oraz nie mogą być większe od 150!

Kalkulator Newtona Wasze wyniki

4×3 =
  • M Michał 17.06.2024

    W moich szkolnych czasach nie istniał przedział liczb naturalnych

  • A aaa 10.06.2024

    10 nad 3

  • A Ada 24.09.2022

    (3-✓3)^1/2