Eszkola

Kalkulator pracy

 OPIS.
Kalkulator składa się z 3 części: praca w polu grawitacyjnym, praca przy przemieszczaniu, moc.
a) praca w polu grawitacyjnym:
użytkownik podaje masę podnoszonego ciała \(m\) [kg], oraz różnicę wysokości między położeniem początkowym a końcowym \(H\) [m]. Kalkulator oblicza pracę wykonaną przy podnoszeniu ciała \(W_1\)

b) praca przy przemieszczaniu:
użytkownik podaje siłę \(F\) [N] jakiej użył do przemieszczenia ciała, wartość przemieszczenia \(s\) [m] oraz kąt między siłą a przemieszczeniem \(\alpha\) - domyślnie zero. Kalkulator oblicza pracę wykonaną przy przemieszczaniu ciała \(W_2\)

c) moc:
ta część składa się z dwóch pól wejściowych: praca \(W\) [J] oraz czas \(t\) [s]. Oraz pola wynikowego moc średnia \(P\) [W]. Po podaniu obu wartości, uzupełnia się pole wynikowe.

Masa ciała:

kg

Różnica wysokości:

m

Siła użyta do przemieszczenia ciała:

N

Przemieszczenie:

m

Kąt:

Praca:

J

Czas:

s

Kalkulator pracy Wasze wyniki

6×6 =