Eszkola

Kalkulator fal

OPIS.
Kalkulator składa się z dwóch niezależnych części. W pierwszej "częstotliwość" ma cztery pola: częstotliwość \(f\) [Hz], prędkość \(v\) [m/s], długość \(\lambda \) [m] oraz okres  \(T\)[s].
Po uzupełnieniu części pól, reszta uzupełnia się automatycznie.

W części drugiej "efekt Dopplera" użytkownik podaje częstotliwość \(f_z\) [Hz] nadawanej fali ze źródła oraz prędkość źródła w kierunku obserwatora \(v_z\) [m/s] oraz prędkość fali w ośrodku \(v_f\)  [m\s]. Kalkulator oblicza odbieraną częstotliwość przez nieruchomego obserwatora \(f_o\) [Hz].

W przypadku ruchu źródła w kierunku OD obserwatora, podane prędkość źródła powinna być ujemna.

Częstotliwość:

Hz

Prędkość:

m/s

Długość:

m

Okres:

s

Częstotliwość nadawanej fali:

Hz

Prędkość w kierunku obserwatora:

m/s

Prędkość fali w ośrodku:

m/s

Kalkulator fal Wasze wyniki

7×4 =
  • M Maja 23.11.2023

    (1,38x10^-23J/K)x(300K)/6,6626x10^-34Jxs