Eszkola

Kalkulator rzutu ukośnego

 OPIS.
Kalkulator składa się z dwóch pól, w których użytkownik podaje prędkość początkową \(v_0\) oraz kąt rzutu względem poziomu \(0<\alpha<90^{\circ}\) oraz z trzech pól wynikowych, które podają zasięg rzutu \(Z\), maksymalną wysokość \(H\) oraz czas lotu \(t\). Jednostką prędkości jest m/s, czasu - sekunda, a zasięgu i wysokości metr.

FORMUŁY.

\(Z=\frac{v_0^2}{9.81}\cdot 2sin(2\alpha)\),
\(H=\frac{v_0^2}{19.62}\cdot sin^2(\alpha)\),
\(t=\frac{2v_0}{9.81}\cdot sin(\alpha)\)

Prędkość początkowa:

m/s

Kąt rzutu:

Kalkulator rzutu ukośnego Wasze wyniki

6-3 =