Eszkola

Kalkulator równi pochyłej

 OPIS.

Kalkulator oblicza wartości wielkości fizycznych związanych z ciałem zsuwającym się po równi pochyłej. Składa się z pól, w których należy podać:
- kąt nachylenia równi wyrażony w stopniach \(\alpha\);
- masę ciała, wyrażoną w kilogramach \(m\);
- bezwymiarowy współczynnik tarcia ciała o podłoże \(\mu\) - jeżeli rozważany jest ruch bez tarcia, należy podać zero;

W polach wynikowych podawane są:
- wartość siły spychającej \(F_s\),
- wartość siły nacisku \(F_n\),
- wartość siły tarcia \(T\),
-
przyspieszenie ciała \(a\) wzdłuż równi;

FORMUŁY.

\(F_s=m\cdot 9.81\cdot sin(\alpha)\),
\(F_n=m\cdot 9.81\cdot cos(\alpha)\),
\(T=m\cdot 9.81\cdot cos(\alpha)\cdot\mu\),
\(a=(F_s-T)/m\)

Kąt nachylenia(w stopniach):

Masa ciała:

kg

Współczynnik tarcia:

Kalkulator równi pochyłej Wasze wyniki

9+2 =