Eszkola

Regulacja ekspresji genów - krótka charakterystyka

Co to jest regulacja ekspresji genów?

Polega ona na włączaniu lub wyłączaniu ekspresji wybranych genów, w efekcie czego jest odczytywana tylko część informacji genetycznej. Pozostała część genów pozostaje okresowo lub trwale wyłączona. Dzięki czemu komórka reaguje na sygnały pochodzące ze środowiska i potrafi dostosować swój metabolizm do zmieniających się warunków. Regulacja ekspresji genów zachodzi zarówno w komórce prokariotycznej i eukariotycznej.

Regulacja ekspresji genów w komórce prokariotycznej, jak wygląda? Są dwa sposobu regulacji operonu:

- Regulacja negatywna

- Regulacja pozytywna.

A co to jest ten operon? Operon to zespół genów podlegających wspólnej regulacji. Operon składa się z genów struktury i sekwencji regulatorowych m.in. promotora, czyli odcinka DNA stanowiącego miejsce wiązania polimerazy RNA.

Regulacja ekspresji genów Wasze opinie

6+3 =