Eszkola

Reżim rzeczny – czym jest?

Reżim rzeczny nazywany też ustrojem rzecznym. Są to powtarzające się zmiany w zasilaniu wód, ich stanie i zjawiskach zlodzenia. Jest ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji, którym podlegają wahania przepływów rzeki i stanów jej wody. Przepływ to ilość wody przepływającej przez koryto w jednostce czasu, natomiast stan wody to wysokość wody w korycie (względem przyjętego punktu odniesienia). 

Tym co w głównej mierze zasila rzeki to wody opadowe, wody roztopowe, wody podziemne, jak również wody jezior. 
Ustrój rzeczny jest kształtowany przez panujący klimat, rzeźba terenu, budowa geologiczna oraz obecność i rodzaj pokrywy roślinnej. 
Klimat jest ważny ze względu na wielkość opadów oraz parowanie. Rzeźba terenu jest istotna ze względu na nachylenie terenu  po którym płynie rzeka (im większe nachylenie tym szybszy spływ wody). Budowa geologiczna decyduje o przepuszczalności skał. 
Na terenach gdzie rosną rośliny spływ powierzchniowy wody jest zatrzymany lub zahamowany. 
 

Reżim rzeczny Wasze opinie

3×4 =
  • M Miłosz 05.12.2022

    bardzo fajny artykuł :)