Eszkola

Rodzaje aglomeracji

Aglomeracja to obszary charakteryzujące się zwartą zabudową o silnej koncentracji ludności położonych obok się miejscowości, które są ze sobą powiązane. Między nimi następuje intensywna wymiana towarów i usług, więc istnieje potrzeba odpowiedniej infrastruktury. Są to więc oddzielne administracyjnie miejscowości powiązane z innymi, położonymi w niedalekiej odległości. 
Typy aglomeracji:
- monocentryczna – z jednym wyraźnie wybijającym się gospodarczo ośrodkiem i otaczającymi go mniejszymi 
- policentryczna – z kilkoma miastami o podobnym potencjale 
* bicentryczna – 2 miasta
* konurbacja – 3 lub więcej miast
- megalopolis – wiele aglomeracji bez wyraźnie wybijającego się ośrodka

W przypadku większości dużych miast rozwija się aglomeracja monocentryczna, w której to miasto jest dominującym ośrodkiem gospodarczym.


Przykłady aglomeracji: 
- Warszawska 
- Górnośląska
- Krakowska
- Trójmiejska
- Tokio
- Meksyk
- Szanghaj
- Nowy York
- Los Angeles
- Kalkuta
- Bombaj
- Moskwa
- Londyn
- Buenos Aires
- Paryż
 

Rodzaje aglomeracji Wasze opinie

6-2 =

Oprócz rodzaje aglomeracji może Ci się przydać