Eszkola

Ruchy izostatyczne - przyczyny

Ruchy izostatyczne to pionowe ruchy sztywnych płyt litosfery. Są one położone na plastycznym podłożu jakim jest płaszcz Ziemi, a dokładniej jego najbardziej zewnętrza część, czyli astenosfera. Wskutek niestabilnego podłoża gdy ulegają obciążeniu lub odciążeniu płyty próbują zachować równowagę czego efektem są ich ruchy pionowe. 
Odciążenie lub obciążenie płyt może powodować powstawanie lub topnienie lądolodu, zmieniająca się ilość wody w zbiornikach wodnych, różna akumulacja osadów. 
 

Ruchy izostatyczne Wasze opinie

2+4 =