Eszkola

Struktura zawodowa ludności USA - zmiany

Stany Zjednoczone to państwo powstałe na skutek kolonizacji Ameryki przez Europejczyków. Początkowo ludnością zamieszkującą te tereny byli Indianie – całe plemiona Indian rozsiane po całej długości i szerokości kontynentu. 
Ich głównymi zajęciami było myślistwo, zbieractwo i rolnictwo. Trudnili się tym, aby przetrwać. Próbowali utrzymać swoje rodziny w najlepszy sposób jaki mogli wykorzystać, a ponieważ nie znali niczego innego wykorzystywali całą swoją wiedzę i umiejętności, żeby podporządkować się otaczającej przyrodzie. Wiele plemion koczowało lub zmieniało miejsce zamieszkania po tym jak wyeksploatowali glebę z użytku, do tego stopnia, że nie przynosiła oczekiwanych plonów. 
Pierwszymi Europejczykami na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych byli Wikingowie przybyli z Islandii. Jednak przełom w historii tego obszaru jak również w życiu Indian nastąpił po odkryciu kontynentu przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku oraz podróży innych żeglarzy i odkrywców. Pierwotne plemiona indiańskie zostały uśmiercone albo zasymilowane przez ludność europejską. Powstało wiele kolonii, wiele nowych osad europejskich, z czasem zaczęło przybywać tam coraz więcej obcokrajowców. Ludność zajmowała się w dalszym ciągu głównie rolnictwem – na południu zaznaczał się swoisty dualizm gospodarczy, polegający na rozdwojeniu rolnictwa. Z jednej strony rolnicy prowadzili pola uprawne, żeby zdobyć pożywienie dla siebie i rodziny wykorzystując do tego całą aktualna wiedzę, a z drugiej strony obok tego inni rolnicy uprawiali rolnictwo nastawione na jak największe plony, żeby mieć z tego zysk finansowy. 
w XVIII wieku Europejczyków było na tyle dużo, że było aż 13 ich kolonii. Realną władzę sprawowali przywódcy krajów Europejskich, co niejednokrotnie powodowało konflikty między nimi, a mieszkańcami nowego kontynentu. Wkrótce potem założone nowe państwo polityczne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (1776 rok), jednak doszło do wojny domowej w latach 1861 -1865.  
Wojna, a wcześniej napływ krajów bardziej rozwiniętych przyniosła swoisty rozkwit gospodarczy. Wprowadzano lepsze narzędzia pracy, wydajniejsze systemy, aż zaczęto wprowadzać nową gałąź gospodarczą, czyli przemysł. A początku w niewielu pojedynczych stanach, jednak później technologia poszła do przodu i stał się on dominującym sektorem gospodarki. Rosło zapotrzebowanie na produkty przemysłu ciężkiego zwłaszcza w okresie dwóch wojen światowych, co pozwalało na jego dalszy rozwój i unowocześnianie. Dopiero w latach 60-70 XX wieku, gdy na świecie zapanował względny spokój możliwy był dalszy rozwój gospodarczy, co spowodowało powolne odchodzenie od przemysłu na taką skalę jak wcześniej. Zaczął się proces wypierania go przez różnego rodzaju usługi, początkowo najbardziej podstawowe. Z czasem wachlarz możliwości się rozwijał wychodząc naprzeciw pojawiającym się aktualnym trendom. Ten proces trwa do dnia dzisiejszego i nie widać jego końca. 
 

Struktura zawodowa ludności USA - zmiany Wasze opinie

3+7 =

Oprócz struktura zawodowa ludności usa - zmiany może Ci się przydać