Eszkola

Susza – rodzaje

Susza to okres przejściowy, podczas którego występują bardzo niewielkie opady deszczu (w porównaniu do wartości wieloletnich) lub nie występują w ogóle. Prowadzi do mniejszej dostępności wody dla danego obszaru w stosunku do zapotrzebowania. Są bardzo częste w czasie występowania wysokiej temperatury, które powoduje wzmożone parowanie z powierzchni Ziemi. 
Susza ma tym większy wpływ na życie mieszkańców regionu, w którym aktualnie występuje, im bardziej wykorzystują oni zasoby wodne. Istnieje bowiem związek między spadkiem sum opadów a zapotrzebowaniem na wodę. 
Wyróżnia się suszę atmosferyczną, glebową i hydrologiczną.
Susza atmosferyczna to zmniejszenie lub brak opadów w danym miejscu na Ziemi w stosunku do średnich wieloletnich opadów w tym miejscu, przy jednoczesnym wzroście temperatury powietrza i niskiej jego wilgotności. 
Susza glebowa (nazywana również rolniczą) jest znacznym spadkiem ilości wody dostępnej dla rozwoju i życia roślin. Zubożenie wody w glebie następuje wskutek występowania suszy atmosferycznej. Jednak brak dostatecznej ilości wody potrzebnej dla rozwoju roślin nie zależy tylko od ilości opadów, ale również od sposobu gospodarowania wodą. 
Susza hydrologiczna jest następstwem suszy glebowej i przejawia się obniżeniem poziomu wód w rzekach, jeziorach i zbiornikach retencyjnych. 
Podczas występowania susz zazwyczaj jest obserwowalna podwyższona temperatura powietrza i bardzo mała jego wilgotność. Sprzyja to powstawaniu i utrzymywaniu się pożarów. 
 

Susza – rodzaje

Autor zdjęcia: Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

Susza Wasze opinie

2×6 =