Eszkola

Wzór na dolną linię operacyjną kolumny destylacyjnej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na dolną linię operacyjną kolumny destylacyjnej ma postać:

\(y=\cfrac{L_d}{L_d-W}\cdot x-\cfrac{W}{L_d-W}\cdot x_w\)

gdzie:

\(y\) - skład pary \([-]\),

\(L_d\) - orosienie na dole kolumny \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(W\) - składnik o mniejszej lotnści i wyższej temperaturze wrzenia \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(x\) - skład cieczy \([-]\),

\(x_w\) - ułamek molowy danego składnika w cieczy wyczerpanej \([-]\)Wzór na dolną linię operacyjną kolumny destylacyjnej - jak stosować w praktyce?

2×1 =