Wzór na objętość pryzmatoidu

Pryzmatoid
Wzór na objętość pryzmatoidu ma postać:

\(V = \frac{h}{6}(P_{p_1} + 4P_m + P_{p_2})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość pryzmatoidu

\(P_{p_1}, P_{p_2}\) - pole powierzchni podstaw pryzmatoidu

\(P_m\) - pole powierzchni przekroju w połowie h

\(h\) - odległość pomiędzy podstawami

 
Podstawami pryzmatoidu są wielokąty równoległe

 
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka