Eszkola

Kalkulator równań

 OPIS.
Kalkulator składa się z trzech pól, w które użytkownik wpisuje: \(a\) - współczynnik przy niewiadomej, składnik sumowania \(b\), wynik \(c\), tak że całość ma postać: \(a\cdot x + b= c\).
Po wpisaniu liczb, użytkownikowi pojawia się w polu wynikowym wynik: x=\(x\). Oraz wykres rozwiązujący równanie graficznie.
 

Współczynnik przy niewiadomej:

\( a = \)

Składnik sumowania:

\( b = \)

Wynik:

\( c = \)

Kalkulator równań Wasze wyniki

1×7 =