Eszkola

Interferencja fal co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Interferencja fal – jest szczególnym przypadkiem superpozycji fal. Zachodzi, gdy dane są dwie fale harmoniczne o taj samej amplitudzie i częstotliwości. Oczywiście mowa o falach niskich, jak na spokojnej wodzie (niedużych, niezałamujących się), czyli zachowujących cechę spójności. Tak jak na poniższym filmie.

 

Interferencja fal, inaczej nakładanie się fal, jest to zjawisko fizyczne polegające na zmianie amplitudy fal. Jeśli grzbiety tych fal się spotkają to powstanie grzbiet większy, jeśli spotka się grzbiet fali z doliną fali to powstanie fala płaska. Interferencję fal można zaobserwować na wszystkich rodzajach fal. Nie tylko fale na wodzie mogą się nakładać, zachodzi to dla wszystkich rodzajów fal jak np. dla fal akustycznych, światła.

Gdy rozpatrujemy fale rozchodzące się w ośrodku sprężystym, to każda z cząsteczek jest poruszana przez każdą falę, nakładającą się na siebie, dopiero wypadkowa faz tych fal pozwala wyliczyć czy w danym miejscu wystąpiło wzmocnienie czy wygaszenie fali.

Mając określoną amplitudę \(A\) każdej z fal, maksymalne wzmocnienie będzie równe podwojonej amplitudzie \(2\cdot A\), czyli grzbiet nowo powstałej fali będzie dwa razy większy od pierwotnych fal, analogicznie dolina fali będzie dwa razy niżej.

Interferencja fal Wasze opinie

7+8 =