Eszkola

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce – charakterystyka

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne są inwestycjami podejmowanymi na terenie Polski przez przedsiębiorstwa zagraniczne, przy czym zagraniczny inwestor musi przejąć co najmniej 10 % akcji lub udziałów firmy. Umożliwia to sprawowanie nad nią kontroli i wywieranie stałego wpływu, co pozwala generować większe. 
Wyróżnia się inwestycje typu brown-field polegające na inwestowaniu w przedsiębiorstwa, które już istnieją lub green-field, w których przedsiębiorstwo jest budowane od podstaw. 
Aby stać się inwestorem BIZ można inwestować w kapitał zakładowy przedsiębiorstwa (kupno akcji lub majątku, wkład rzeczowy), reinwestować zyski (ponownie zainwestować wypracowane zyski w to samo przedsiębiorstwo, bez przeniesienia ich do kraju ojczystego), starać się o pożyczkę wewnątrzkorporacyjną. 

Największe wartości inwestycji w Polsce ma Holandia, Niemcy, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Belgia, przy czym najwięcej inwestycji przeznaczanych jest na przetwórstwo przemysłowe, działalność ubezpieczeniową i finansową, handel hurtowy i detaliczny, działalność naukową i techniczną oraz działalność na rynku nieruchomości. 
Najwięcej inwestycji trafia do województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Firmy zagraniczne decydują się inwestować na terenie Polski ze względu na duży i rozwijający się rynek zbytu, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, niskie koszty pracy, dogodne położenie komunikacyjne, gdzie krzyżują się drogi międzynarodowe. 
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne są czynnikiem, który pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki kraju. Dzięki nim zaczęto wprowadzać nowe technologie, formy organizacji produkcji i sposoby zarządzania. W efekcie ulokowania inwestycji w Polsce stały się one jednym z czynników rozwoju innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Powstały nowe miejsca pracy, wzrosła jej wydajność oraz kwalifikacje pracowników ze względu na profesjonalne szkolenia organizowane przez zagraniczne przedsiębiorstwa. 
 

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Wasze opinie

7×6 =

Oprócz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polsce może Ci się przydać