Eszkola

Inwestycje Zagraniczne Polski

Inwestycje zagraniczne polegają na przejęciu akcji lub udziałów przez przedsiębiorców w innym kraju, aby ich wartość wynosiła co najmniej 10 %

Polscy przedsiębiorcy inwestują majątek głównie w Luksemburgu, Szwecji, na Węgrzech, w Kanadzie, Holandii, Szwajcarii, Danii, Niemczech, Litwie, Chile. 
Wartość BIZ Polski wynosi ponad 30 miliardów złotych, z czego największy udział miał kapitał zainwestowany w Luksemburgu. 
Przedsiębiorcy inwestują głównie w firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, działalnością naukową, techniczną, finansową i ubezpieczeniową. 
Jak dotąd największą inwestycją zagraniczną było wykupienie przez KGHM (Kombinat Górniczo – Hutniczy Miedzi) kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining, która zajmowała się wydobywaniem rud miedzi w kopalni w zachodniej części stanu Arizona. Koszt inwestycji wynosił 9 mld złotych. 
Inwestycje w Czechach wiążą się głównie z przetwórstwem ropy naftowej oraz z wkładami w sektor chemiczny. 

Lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych instytucji takich jak Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI, których wsparcie wynosi od kilku do kilkunastu milionów euro przeznaczanych na jeden projekt. 
 

Inwestycje Zagraniczne Polski Wasze opinie

2+7 =

Oprócz inwestycje zagraniczne polski może Ci się przydać