Eszkola

Klimaty strefowe i astrefowe - cechy

Klimat to specyficzny przebieg stanów pogodowych określany dla konkretnego miejsca. Zawsze jest ustalany na podstawie długoletnich badań. Przy jego opisie i charakterystyce brane są przede wszystkim pod uwagę temperaturę wraz z obiegiem ciepła, opady atmosferyczne – ilość, częstotliwość, natężenie, wiatr wraz z biegiem powietrza. 
Istnieje wiele klasyfikacji klimatów kuli ziemskiej. W każdej z nich wyróżniony jest szereg klimatów strefowych i astrefowych. 
Klimaty strefowe są wydzielane na podstawie swego rodzaju zależności między czynnikami geograficznymi, a wszystkimi elementami stanów pogodowych, czyli obiegu ciepła, wody i powietrza. 
Najważniejsza jest szerokość geograficzna, która ma decydujący wpływ na wysokość górowania Słońca nad horyzontem. To warunkuje w jakim czasie promienie słoneczne docierają do danego miejsca, a to z kolei wpływa na to jak bardzo powietrze jest nagrzane. Z intensywnością promieniowania Słońca związana jest ilość i rodzaj opadów oraz och rozkład. Widocznie zaznacza się tu zasada, ze im bliżej równika tym temperatura jest wyższa i spada idąc dalej ku biegunom. 
Kolejnym czynnikiem, wpływającym na strefowy układ klimatów jest rozkład lądów i oceanów. Im dalej w głąb lądu od większych akwenów wodnych tym silniejszy staje się kontynentalizm – klimat jest bardziej surowy. Morskie masy powietrza nie mają swobodnego przepływu, więc nie kształtują klimatu. Dokładnie taka sama sytuacja jest w sąsiedztwie obszarów wodnych, gdzie występuje oceanizm, czyli złagodzenie klimatu. 
Obecność klimatów astrefowych obserwuje się natomiast tam, gdzie nie zachodzą wyżej wymienione zależności, ponieważ głównym czynnikiem je kształtującym jest coś innego. Może to być ogromna bariera wysokościowa w postaci gór, czy potężnych wyżyn lub niebagatelnych rozmiarów kontrast między bardzo dużym obszarem lądowym i równie wielkim obszarem wodnym. Warunkuje to powstanie swoistego mikroklimatu, pomimo szerokości geograficznej czy rozkładu lądów i wód. Nie bez znaczenia jest również udział człowieka, przez którego działalność powstają miejsca, gdzie temperatura jest wyraźnie wielokrotnie wyższa w stosunku do innych obszarów niezurbanizowanych. 

Klimaty strefowe i astrefowe - cechy Wasze opinie

7×5 =

Oprócz klimaty strefowe i astrefowe - cechy może Ci się przydać