Eszkola

Przemiany fazowe wody

Przemiana fazowa to zjawisko termodynamiczne, czyli takie w którym pod wpływem dostarczania lub odbierania ciepła i zmian ciśnienia zmieniają się różne właściwości ciała jak na przykład temperatura czy objętość.  Do przemian fazowych należy zmiana stanu skupienia substancji

Stan skupienia jest to stan fizyczny w jakim występuje substancja - może on być stały, ciekły i gazowy. Każdy ze stanów skupienia ma odmienne właściwości fizyczne. 

Woda to związek chemiczny zbudowany z dwóch atomów wodoru połączonych jednym atomem tlenu. 

Przemiany fazowe wody  

źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.turbosquid.com/pl/3d-models/3d-water-molecule-h2o-1427455

W naturalnych warunkach woda występuje w ciekłym stanie skupienia, czyli jest płynem. Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, z tym że opada na dno naczynia, nie wypełniając go całego. W tym stanie skupienia może mieć temperaturę od 0 do 99,97ͦC.

Gdy temperatura wody obniży się poniżej 0ͦC zamienia się w stan stały, czyli w lód.  W tym przypadku ma określony kształt i objętość.
Gdy temperatura z kolei wzrośnie do powyżej 99,97ͦC zmienia się w gazowy stan skupienia, czyli w parę wodną. W takim przypadku również nie ma określonego kształtu, tak jak w przypadku cieczy i przyjmuje kształt naczynia, ale w przypadku pary wodnej wypełnia ona całe naczynie. 

Każda substancja pod względem fizycznym jest zbudowana z bardzo drobnych cząsteczek niewidocznych gołym okiem. W stałym stanie skupienia są one położone bardzo blisko siebie, praktycznie prawie bez możliwości ruchu. W stanie ciekłym są oddalone od siebie, dzięki czemu mogą się poruszać, natomiast w gazowym stanie skupienia są oddalone od siebie na znaczne odległości, co umożliwia im poruszanie się we wszystkich kierunkach. 

Zamiana wody w lód (cieczy w ciało stałe) to krzepnięcie. Odwrotność krzepnięcia, czyli zamiana lodu w wodę (ciała stałego w ciecz) to topnienie
Gdy woda zamienia się w parę wodną (ciecz w gaz) następuje parowanie, natomiast gdy para wodna zamienia się w wodę (gaz w ciecz)następuje skraplanie
Pozostałymi procesami są sublimacja i resublimacja. Sublimacja jest wtedy gdy lód zamienia się bezpośrednio w parę wodną (ciało stale w gaz), natomiast resublimacja gdy para wodna zamienia się bezpośrednio w lód (gaz w ciało stałe). 

Przemiany fazowe wody

źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.pfozw.org.pl/zrodlo-wiedzy/w-budowie/

Przemiany fazowe wody Wasze opinie

3+6 =
  • N Naur 22.04.2024

    Zly material gaz w cialo stale to resublimacja a cualo stale w gaz to sublimacja MACIE TO ZLE!!!!!!!

  • J Justa 19.12.2023

    Na rycinie pomylona sublimacja z resublimacja