Eszkola

Pustynnienie terenu

Pustynnienie to zmniejszenie lub utrata produktywności biologicznej lub gospodarczej gleby, czyli dotychczasowych warunków dla rozwoju różnych gatunków roślin i zwierząt. Oznacza to, że żyzne grunty tracą swoją produktywność, stają się coraz bardziej jałowe i suche. Najbardziej podatne na wysuszenie są tereny o niezbyt wielkiej wilgotności, czyli tereny suche i półsuche, czyli takie na których wskaźnik suchości (stosunek rocznych opadów do parowania i transpiracji) osiąga wartości od 0,05 do 0, 65. 
Przyczynami pustynnienie jest zmiana klimatu oraz działalności człowieka. 
W przypadku zmian klimatu najbardziej niebezpieczny jest wzrost średniej temperatury, co powoduje zmniejszenie rocznych opadów, przy jednocześnie szybszym parowaniu. W konsekwencji coraz częściej występują susze, czyli znaczne obniżenie poziomu opadów, powodujące zachwianie równowagi hydrologicznej gleb. 
Biorąc pod uwagę działalność człowieka największy wpływ na pustynnienie ma niewłaściwie prowadzone rolnictwo, np. stosowanie nieodpowiednich technik nawadniania. Nadmierne korzystanie z zasobów wodnych ogranicza jej ilość w glebie, przez co rośliny dostają jej mniej niż potrzebują, co z kolei prowadzi do utraty pokrywy roślinnej. Prowadzi to do pustynnienia, ponieważ chronią one glebę, zatrzymują wodę przez co zapewniają jej odpowiednią wilgotność i żyzność. Taki sam jest efekt nadmiernego wypasu zwierząt oraz wylesiania. 
Pustynnienie powoduje zmniejszenie powierzchni rolnych, co wpływa na wielkość plonów. Dodatkowo na tych glebach szybciej powstępuje erozja (niszczenie), zwiększa się ich zasolenie jak również częstotliwość występowania burz pyłowych. 
W celu zmniejszenia lub ograniczenia tego zjawiska należy wprowadzić zrównoważone rolnictwo wraz z odpowiednim nawadnianiem terenów suchych oraz zmniejszeniem zużycia wody. Należy sadzić nowe kompleksy leśne i roślinne oraz ograniczyć wypas zwierząt hodowlanych. 
Najbardziej dotknięte pustynnieniem są rozwijające się kraje północnej Afryki, głównie kraje Sahelu, środkowa część Australii, środkowo – zachodnia Azja. 
W Europie narażona na pustynnienie jest południowa Portugalia, część Hiszpanii, południowe Włochy, południowo–wschodnia Grecja, Malta, Cypr, tereny Bułgarii i Rumunii położne nad Morzem Czarnym.  
 

Pustynnienie terenu Wasze opinie

6-3 =