Eszkola

Wzór na ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu ma postać:

\(m_z=m_{sn}\cdot \cfrac{100-b}{b}\cdot 1,2\)

gdzie:

\(m_z\) - masa lepiszcza \([g]\),

\(m_{sn}\) - masa nośników szklanych, będąca iloczynem wyliczonej ilości wkładek i masy pojedynczej wkładki \([g]\),

\(b\) - zawartość nośnika szklanego w laminacie \(20-60 [\% mas]\).Wzór na ilość żywicy potrzebnej do wykonania laminatu - jak stosować w praktyce?

7×3 =