Eszkola

Wzór na współczynnik tłumienia

Wzór na współczynnik tłumienia ma postać: 

\(tg \delta=\dfrac{G''}{G'}\)

gdzie:

\(\delta\) - kąt przesunięcia fazowego \([-]\),

\(G'\) - moduł zachowawczy \([Pa]\),

\(G''\) - moduł stratności \([Pa]\).