Eszkola

Wzór na gęstość zastępczą dla mieszaniny gazowej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na gęstość zastępczą dla mieszaniny gazowej ma postać:

\(\rho=r_1\rho_1+r_2\rho_2+...\)

gdzie:

\(\rho\) - gęstość zastępcza dla mieszaniny gazowej \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(r_1\),\(r_2\) - udziały objętościowe składników mieszaniny \([-]\),

\(\rho_1\), \(\rho_2\) - gęstości składników mieszaniny \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na gęstość zastępczą dla mieszaniny gazowej - jak stosować w praktyce?

3+5 =