Eszkola

Wzór na liczbę Lewisa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę Lewisa ma postać:

\(Le=\cfrac{0,622}{p_{ps}}\cdot\cfrac{\sigma}{\beta}\)
 

gdzie:

\(Le\) - liczba Lewisa \([-]\),

\(p_{ps}\) - ciśnienie cząstkowe powietrza suchego \([Pa]\),

\(\beta\) - współczynnik wnikania masy pary wodnej do powietrza, odniesiony do różnicy ciśnień cząstkowych \([\cfrac{kg}{m^s\cdot s\cdot Pa}]\),

\(\sigma\) - współczynnik wnikania odniesiony do różnicy zawartości wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\).


 

Wzór na liczbę Lewisa - jak stosować w praktyce?

5×3 =