Eszkola

Wzór na nawrót sprężysty

Wzór na nawrót sprężysty ma postać:

\(R_E=\cfrac{l}{200}\cdot 100\%\)

gdzie:

\(R_E\) - nawrót sprężysty \([\%]\),

\(l\) - odległość między końcami przeciętej próbki \([mm]\).