Eszkola

Wzór na pracochłonność robót wzór

Wzór na pracochłonność robót ma postać:

\(P=\cfrac{M}{W_p}\)

gdzie:

\(P\) - pracochłonność,

\(M\) - ilość robót,

\(W_p\) - norma wydajności.Wzór na pracochłonność robót - jak stosować w praktyce?

7×3 =