Eszkola

Wzór na wskaźnik LCCP wzór

Wzór na wskaźnik LCCP ma postać:

\(LCCP=TEWI+\sum OR_i\cdot (EE_i+FE_i)+\sum DR_i\cdot (EE_i+FE_i)\)

gdzie:

\(LCCP\) - (Life Cycle Climate Permormance) wskaźnik do oceny doboru płynów roboczych oraz rozwiązań technicznych urządzeń chłodniczych,

\(TEWI\) - (Total Equivalent Warming Impact) wskaźnik ujmujący wpływ czynnika chłodniczego na tworzenie efektu cieplarnianego,

\(OR_i\) - emisja \(i\)-tego gazu cieplarnianego w trakcie eksploatacji urządzenia,

\(DR_i\) - całkowita emisja \(i\)-tego gazu cieplarnianego w wyniku likwidacji urządzenia,

\(EE_i\) - (Embodied Energy) emisja CO2 wynikająca z energii zużytej w trakcie produkcji jednostki masy \(i\)-tego gazu cieplarnianego,

\(FE_i\) - emisja CO2 wynikająca z emisji innych gazów cieplarnianych emitowanych w trakcie produkcji \(i\)-tego gazu.Wzór na wskaźnik LCCP - jak stosować w praktyce?

6-3 =