Eszkola

Wzór na równanie Knudsena i Katza wzór

Równanie Knudsena i Katza przedstawione jest wzorem:

\(Nu=0,039Re^{0,87}Pr^{0,4}\left(\cfrac{t}{d_e}\right)^{0,4}\left(\cfrac{h}{d_e}\right)^{-0,19}\)

gdzie:

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(d_e\) - średnica zastępcza stanowiąca różnicę pomiędzy średnicą wewnętrzną rury zewnętrznej a średnicą zewnętrzną żeber \([m]\),

\(h\) - wysokość żebra \([m]\),

\(t\) - rozstaw żeber \([m]\).Wzór na równanie Knudsena i Katza - jak stosować w praktyce?

6-2 =