Eszkola

Wzór na sumę funkcji arc cos wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na sumę  funkcji arc cos ma postać:

\(arc \: cos \: x + arc \: cos \: y = \begin{cases}
\: arc \: cos \: (xy - \sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 -y^2})\\
dla \: \: x + y \geq 0\\
\\
\: 2 \pi - arc \:cos \:(xy - \sqrt{1-x^2} \sqrt {1-y^2})\\
dla \: \: x + y <0\end{cases}\)


Wzór na różnicę funkcji arc cos

Wzór na sumę funkcji arc cos

Wzór na różnicę funkcji arc sin

Wzór na sumę funkcji arc sin

Wzór na różnicę funkcji arc tg

Wzór na sumę funkcji arc tg

Wzór na sumę funkcji arc cos - jak stosować w praktyce?

6-3 =