Eszkola

Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa to jeden z siedmiu cudów natury. Znajdująca się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO oszałamiająca australijska rafa koralowa jest miejscem niezwyklej różnorodności i piękna znajdującym się na północo-wschodnim szelfie kontynentalnym Australii.
 
Great Barrier Reef składa się z ponad 3000 indywidualnych raf, 900 małych i dużych wysp oraz ławic piaskowych. Ponadto, jest schronieniem dla życia morskiego i zawiera największą na świecie kolekcję raf koralowych składających się z ponad 400 rodzajów koralowców i gąbek koralowych, ponad 1500 gatunków ryb tropikalnych oraz 4000 typów mięczaków. Rafa koralowa jest również siedliskiem dla ponad 200 gatunków ptaków, 20 rodzajów gadów w tym żółwi morskich i gigantycznych małż oraz innych zwierząt endemicznych i zagrożonych wyginięciem.

Wielka Rafa Koralowa
Autor: Robert Linsdell, [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Trzeba przyznać, że same liczby wydaja się być imponujące. Ta różnorodność gatunków i siedlisk oraz ich wzajemne powiązania sprawiają, że Wielka Rafa Koralowa jest jednym z najbogatszych i najbardziej złożonych naturalnych ekosystemów na Ziemi i zajmuje powierzchnię 348 000 kilometrów kwadratowych. Opisana wyżej bioróżnorodność świadczy o dojrzałości ekosystemu, który ewoluował na przestrzeni milionów lat. Nieustanne obumieranie koralowców, oraz ponowne osiedlanie się nowych form doprowadziło do powstania wielkich ścian rafy, które znamy obecnie.
 
Chociaż nie ma dowodów na najstarszy kontakt ludzi z Wielką Rafa Koralowa, uważa się, że Aborygeni oraz mieszkańcy Wysp Cieśniny Torresa, którzy stanowią pierwotną ludność Australii, podróżowali między rafami łowiąc ryby i polując na zwierzynę już 40 tys. lat temu. Więcej na temat historii rafy koralowej możemy dowiedzieć się od momentu, w którym pierwsze statki europejskie zacumowały do wybrzeży Australii, tj. od 1522 roku. Najsłynniejszym odkrywcą rafy był James Cook, który przepłynął całą jej długość od maja do sierpnia 1770 roku. Kolejnym znanym żeglarzem był Matthew Flinders, który w 1803 roku wyznaczając bezpieczną przeprawę morską przez rafę, jako pierwszy użył sformułowania „Rozbudowane rafy barierowe”.

Wielka Rafa Koralowa
Autor: Robert Linsdell, [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
 
Warto wspomnieć, że na Wielkiej Rafie Koralowej istnieje również wiele zabytków i obiektów o wartości historycznej, np. 30 wraków, latarnie morskie oraz tereny związane z II Wojną Światową.
 
Niestety rafa koralowa jest równie piękna co delikatna i wrażliwa. Wymaga ścisłej ochrony. Istnieje wiele zagrożeń związanych bezpośrednio i pośrednio z działalnością człowieka, które przyczyniają się do zagłady tego niepowtarzalnego ekosystemu.
 
Opisana wyżej rafa koralowa jest przykładem raf tropikalnych powstających w morzach i oceanach, gdzie temperatura wody utrzymuje się powyżej 18°C a głębokość dochodzi do 50m. Istnieją również zimnowodne rafy koralowe, tzw. rafy głębinowe, gdzie temperatura oscyluje wokół 4°C a głębokość dochodzi do 2000 metrów.
 
Wielka Rafa Koralowa

Autor zdjęcia: Tchami, [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Wielka Rafa Koralowa Wasze opinie

6-3 =