Eszkola

Dyskordancje

Dyskordancja to inaczej niezgodność kątowa. Jest swoistym zaburzeniem we wzajemnym układzie warstw skalnych.
W efekcie sąsiadujące ze sobą warstwy skalne są ułożone pod innym kątem. Mają więc różne style tektoniczne. W warunkach normalnych leżałyby na sobie poziomo. Jednak skały leżące niżej (starsze) wcześniej uległy fałdowaniu, zniszczeniu i zostały przykryte młodszymi utworami. 

Ze względu na sposób tworzenia dyskordancje mogą być erozyjne, w przypadku zerodowania uprzednio sfałdowanej warstwy skalnej, tektoniczne w przypadku wystąpienia ruchów tektonicznych, a w konsekwencji powstania uskoku tektonicznego, czyli pęknięcia i przesunięcia warstwy skalnej, sedymentacyjna w wyniku osadzania się młodszych utworów na starszej warstwie. 
 

Dyskordancje Wasze opinie

6-2 =