Eszkola

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej GIS – to systemy informatyczne zaprojektowane do pracy z danymi zlokalizowanymi w przestrzeni, która jest odniesiona do Ziemi. Umożliwiają one gromadzenie, magazynowanie, udostępnianie, obróbkę, analizę i wizualizację danych przestrzennych. 
Opisują obiekty lub zjawiska występujące na powierzchni Ziemi, pod jej powierzchnią lub w atmosferze ziemskiej. Przypisywane są im współrzędne, które są zdefiniowane w odpowiednim układzie odniesienia w stosunku do bryły ziemskiej. 
Systemy Informacji Geograficznej wykorzystywany jest do przetwarzania danych w celu ich wizualizacji np. w procesie tworzenia map, w systemie informacyjnym, zarządzaniu, planowaniu prac budowlanych, drogowych, w systemach nawigacji transportu morskiego, lotniczego czy drogowego. 
Aby GIS mógł sprawnie pracować potrzebne jest równoczesne wykorzystywanie różnych dziedzin wiedzy między innymi informatyki, która dostarcza narzędzia do pracy, kartografii oraz geodezji, które są podstawą do tworzenia systemów, źródła danych z teledetekcji lub fotogrametrii, jak również odpowiedniej ich analizy, gdzie wykorzystywana jest wiedza z zakresu geografii, czy statystyki. 
GIS umożliwia wizualizację równocześnie danych z warstw rastrowych jak i warstw wektorowych. 

GIS Wasze opinie

4×5 =