Eszkola

Nowa wiejskość

Nowa wiejskość to przekształcenie typowo miejskiego stylu życia w mieście na styl typowo wiejski. Następuje on wskutek pogorszenia ogólnych warunków życia w miastach, spowodowanych głównie cięciami budżetowymi miast, a co za tym idzie zmniejszeniem wynagrodzeń dla pracowników lub utrata pracy. To z kolei prowadzi do  obniżenia standardów życia mieszkańców. 

Najbardziej cierpią na tym nowoprzybyli  migranci, którzy jeszcze nie zdążyli zgromadzić zasobów finansowych, a już obniżono im wynagrodzenia lub zwolniono z pracy. Mieszkańcy ci, nie są w stanie się utrzymać na terenie danego miasta, dlatego są zmuszeni obniżyć swój poziom życia. 

Nowa wiejskość Wasze opinie

2+1 =

Oprócz nowa wiejskość może Ci się przydać