Eszkola

Organizacje terrorystyczne

Organizacje terrorystyczne są nielegalnymi i zorganizowanymi grupami, które przede wszystkim posługują się terroryzmem o zróżnicowanej aktywności. Aktualnie na świecie jest mnóstwo takich organizacji, które są wielkim zagrożeniem dla całego świata. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy definiuje terroryzm jako „każdy czyn popełniony przez osobę lub grupę osób z udziałem przemocy lub groźby jej użycia przeciwko państwu, jego instytucjom, ludności w ogólności lub konkretnym jednostkom, motywowanym przez separatystyczne aspiracje, ekstremistyczne koncepcje ideologiczne, fanatyzm lub irracjonalne i subiektywne czynniki, zorientowany na stworzenie klimatu terroru wśród osób publicznych, określonych jednostek lub grup w społeczeństwie bądź w całym społeczeństwie.” 

Terroryzm jest podzielony na 7 rodzajów: 
1.    Polityczny – przede wszystkim ma na celu zmianę ekipy rządzącej lub całego systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych lub odłączenie części kraju od danego państwa i założenie nowego państwa albo przyłączenie do już istniejącego. Z podanych przykładów wyróżniamy terroryzm lewicowy, prawicowy, narodowowyzwoleńczy, religijny i terroryzm ruchów społecznych
2.    Kryminalny – jest dokonywany przede wszystkim pobudkami czysto materialnymi, działaniami tego typu terroryzmu należą szantaże, porwania, napady na bank, rabowanie i nielegalny handel. 
3.    Bioterroryzm – jest dokonywany z udziałem broni biologicznej (wirusy, bakterie, riketsje, grzyby) skierowanym wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu. 
4.    Indywidualny – gdy terror jest dokonywany tylko w stosunku do jednej osoby ( przeważnie to znani politycy lub biznesmeni).
5.    Zbiorowy – ofiarami tego terroru padają są przypadkowe zbiorowiska ludzi. 
6.    Międzynarodowy – dzięki otwartym granicą stał się bowiem swoistą plagą drugiej połowy XX wieku dotykając wszystkie państwa. 
7.    Cyberterroryzm – ma na celu zakłócić interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni tak aby zakłócić prawidłowego funkcjonowania kraju.

ISIS, tzw. Państwo Islamskie  to salaficka terrorystyczna organizacja o zasięgu globalnym oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku w Iraku i Syrii. To nie jest tylko organizacja terrorystyczna, ale również dżihadystyczne quasi-państwo (określenie stosowane dla danej grupy politycznej świata, która na arenie międzynarodowej nie jest uznana, ale de facto jest niepodległym państwem). Szacowano, iż w sierpniu 2014 roku ugrupowanie zrzeszało 80 000 bojówkarzy, w tym 50 tysięcy walczących w Syrii i 30 tysięcy w Iraku. Państwo Islamskie prowadziło aktywną kampanię rekrutacyjną wśród zwolenników dżihadu i kalifatu. W związku z tym w bojówkach wciąż walczy wielu muzułmanów mieszkających na stałe w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych i Australii. 
Jedną z najgroźniejszych organizacji terrorystycznych na świecie jest Al Kaida organizacja sunnicka o globalnym zasięgu. Powstała, aby przeciwstawiać się radzieckiej interwencji w Afganistanie, ale zmieniła się w pansunnicką organizację, której głównym celem jest radykalizacja istniejących ugrupowań islamskich i utworzenie ich w miejscach, gdzie nie występują; powstrzymanie ekspansji Stanów Zjednoczonych, których polityka zagraniczna i zasady moralne postrzegane są jako główne przeszkody w reformowaniu muzułmańskich społeczeństw; porozumienie o nieagresji z Europą; popieranie muzułmańskich wojowników w Afganistanie, Algierii, Bośni, Kosowie, Pakistanie, Somalii, Tadżykistanie i Jemenie. Dąży do usunięcia wojsk amerykańskich z terytorium Arabii Saudyjskiej, na którym znajdują się święte miejsca islamu.     


LISTA ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH WEDŁUG DEPARTAMENTU STANU USA
1.    Organizacja Abu Nidala (ANO) (od 8 października 1997)
2.    Grupa Abu Sajjafa (od 8 października 1997)
3.    Aum Shinrikyō (od 8 października 1997)
4.    Baskijska Ojczyzna i Wolność (ETA) (od 8 października 1997)
5.    Dżama’a Islamijja (Islamic Group) (od 8 października 1997)
6.    Hamas (Islamic Resistance Movement) (od 8 października 1997)
7.    Harkat-ul-Mudżahedin (HUM) (od 8 października 1997)
8.    Hezbollah (Partia Boga) (od 8 października 1997)
9.    Kach (od 8 października 1997)
10.    Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) (od 8 października 1997)
11.    Tamilskie Tygrysy (LTTE) (od 8 października 1997)
12.    Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN) (od 8 października 1997)
13.    Front Wyzwolenia Palestyny (PLF) (od 8 października 1997)
14.    Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) (od 8 października 1997)
15.    Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLF) (od 8 października 1997)
16.    Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Główne Dowództwo (PFLP-GC) (od 8 października 1997)
17.    Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC) (od 8 października 1997)
18.    Organizacja Rewolucyjna 17 listopada (od 8 października 1997)
19.    Rewolucyjna Partia i Front Wyzwolenia (od 8 października 1997)
20.    Świetlisty Szlak (od 8 października 1997)
21.    Al-Ka’ida (od 8 października 1999)
22.    Islamski Ruch Uzbekistanu (IMU) (od 25 września 2000)
23.    Prawdziwa Irlandzka Armia Republikańska (od 16 maja 2001)
24.    Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii (AUC) (od 10 września 2001)
25.    Dżajsz-i-Muhammad (JEM) (Armia Mohameda) (od 26 grudnia 2001)
26.    Laszkar-i-Toiba (LT) (od 26 grudnia 2001)
27.    Brygady Męczenników Al-Aksa (od 27 marca 2002)
28.    Ansar al-Islam (od 27 marca 2002)
29.    Al-Ka’ida Islamskiego Maghrebu (AQIM) (wcześniej: Salaficka Grupa Modlitwy i Walki) (GSPC) (od 27 marca 2002)
30.    Nowa Armia Ludowa – Komunistyczna Partia Filipin (CPP/NPA) (od 9 sierpnia 2002)
31.    Dżama’a Islamijja (JI) (od 23 października 2002)
32.    Laszkar-i-Dżangwi (od 30 stycznia 2003)
33.    Asbat al-Ansar (od 22 marca 2004)
34.    Kontynuacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej (CIRA) (13 lipca 2004)
35.    Libijska Islamska Grupa Walcząca (LIFG) (od 17 grudnia 2004)
36.    Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (ISIS), (wcześniej: Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad) (JTJ) (od 17 grudnia 2004)
37.    Islamski Dżigah (od 17 czerwca 2005)
38.    Harakat ul-Dżihad-al-Islami (od 5 marca 2008)
39.    Asz-Szabab (od 18 marca 2008)
40.    Walka Rewolucyjna (od 18 maja 2009)
41.    Kata’ib Hizb Allah (od 2 lipca 2009)
42.    Al-Ka’ida Półwyspu Arabskiego (od 19 stycznia 2010)
43.    Czarne Słońce (CS) (od 23 lutego 2010)
44.    Tehrik-i-Taliban Pakistan (od 1 września 2010)
45.    Dżundallah (od 4 listopada 2010)
46.    Armia Islamu (od 23 maja 2011)
47.    Indyjscy Mudżahedini (od 19 września 2011)
48.    Dżimah Anszurut Tauhid (od 13 marca 2012)
49.    Brygady Abdullaha Azzama (od 30 maja 2012)
50.    Siatka Hakkaniego (od 19 września 2012)
51.    Ansar ad-Din (od 22 marca 2013)
52.    Boko Haram (od 13 listopada 2013)
53.    Front Obrony Muzułmanów w Czarnej Afryce (od 13 listopada 2013)
54.    Zamaskowana Brygada (od 18 grudnia 2013)
55.    Ansar Bajt al-Makdis (od 9 kwietnia 2014)
 

Organizacje terrorystyczne Wasze opinie

7+4 =