Eszkola

Przełom Wisły w Tyńcu

Tyniec zlokalizowany jest na wapiennym wzgórzu zrębowym, czyli wyniesieniu ograniczonym uskokami, po których to wzgórze zostało wypiętrzone. Nieopodal znajduje się tektonicznie obniżona część zwana zapadliskiem, po którym płynie obecnie Wisła.

Przełom Wisły w Tyńcu

źródło: https://pixabay.com/pl/photos/opactwo-benedyktyni-zabytek-wis%C5%82a-1685328/

Przełom ten nie jest zatem typowym przełomem rzecznym, lecz pozornym, gdyż rzeka nie wcięła się w podłoże skalne, ale wykorzystała istniejące wcześniej zapadlisko
Cały Tyniec zbudowany jest z podobnych wzniesień i obniżeń tektonicznych ograniczonych uskokami co jest efektem fałdowania Karpat i napierania na wapienne skały Tyńca. 

Przełom Wisły w Tyńcu Wasze opinie

6-2 =