Eszkola

Regiony kulturowe Polski

Regiony kulturowe to obszary zamieszkane przez ludność cechującą się odrębnością w zakresie praktykowanych obyczajów, gwary, ubioru, budownictwa.

Nie pokrywają się z granicami administracyjnymi województw, ponieważ kształtowały się na przestrzeni lat w trakcie wydarzeń historycznych. Wiele regionów kulturowych Polski różniło się między sobą stopniem rozwoju gospodarczego, kulturowego. Z biegiem lat na skutek masowych migracji, szybko zachodzących procesów osadniczych i urbanistycznych wiele z historycznych regionów wraz z ich odrębnością wyznaczaną przez kulturę ludową zanika. 
W Polsce regiony kulturowe można wyróżnić wśród regionów historycznych kraju, jakimi są Wielkopolska, Mazowsze, Małopolska, Pomorze, Śląsk, Kujawy, Mazury. Współcześnie niewiele grup zachowało wyraźną odrębność kulturową. 
Na Pomorzu są to Kaszubi i Kociewiacy. Na terenie Wielkopolski swoją odrębność kulturową zachowali Bambrzy, będący potomkami niemieckich osadników, Biskupianie, Mazurzy, będących ludnością polską zmieszaną z Prusakami i Niemcami. Zamieszkują również tereny Warmii i Mazur. Na Kujawach są to Kujawiacy. Na obszarze Mazowsza odrębną grupę kulturową stanowią Łowiczanie i Kurpianie. W Małopolsce najliczniejsza i najbardziej znaną grupą kulturową w skali kraju są górale, a wśród nich Orawianie, Podhalanie, Zagórzanie, Spiszacy, zamieszkujące tereny Karpat. Na wschodzie Małopolski są to Bojkowie i Łemkowie, będący równocześnie mniejszością etniczną. 
Równie znani ze swej odrębności są Ślązacy na obszarze Górnego Śląska. 
 

Regiony kulturowe Polski

Autor zdjęcia: Sylwia Nawała

Regiony kulturowe Polski Wasze opinie

8-2 =

Oprócz regiony kulturowe polski może Ci się przydać