Eszkola

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych na świecie – główni producenci

Zwierzęta hodowlane, to takie, które dostarczają produkty żywieniowe człowiekowi, takie jak mięso, tłuszcz, mleko, jajka, skóry, futra, pierze, kości. Hodowla zwierząt może być ekstensywna lub intensywna w zależności od tego, czy pozyskuje się produkty hodowli na własne potrzeby czy na rynek zbytu. 
Główne zwierzęta hodowlane to bydło, trzoda chlewna, drób, owce, kozy
Hodowla zwierząt jest najbardziej rozpowszechniona w klimacie umiarkowanym ze względu na dogodną temperaturę oraz odpowiednią ilość opadów. 

Bydło jest hodowane, aby uzyskać z niego mięso lub mleko. Jedynie w Indiach powodami dużego pogłowia tego zwierzęcia są względy religijne, bowiem w hinduizmie uznaje się krowy za święte. Poza Indiami największe pogłowie bydła notuje się na terenach trawiastych, czyli stepach, preriach i pampach, gdyż to właśnie trawa jest  jego głównym pożywieniem oraz w strefie lasów liściastych i mieszanych. Głównym producentem bydła w celach mleczarskich są wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone. Głównymi producentami w celach pozyskiwania mięsa są państwa o dużej powierzchni pastwisk, a wśród nich Brazylia, Stany Zjednoczone, Australia i Argentyna. 

Trzoda chlewna jest hodowlana w celu uzyskania mięsa i tłuszczu. Jest karmiona paszą głównie z ziemniaków, żyta, jęczmienia, dlatego hodowle są rozmieszczone głównie w miejscach upraw tych roślin, czyli w krajach Europejskich, w Chinach, w Ameryce Północnej. Brak hodowli tego zwierzęcia w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki jest związane z wyznawaną religią, gdyż muzułmanie i Żydzi maja zakaz spożywania wieprzowiny. Na uwagę zasługują również warunki klimatyczne tych rejonów – są wysokie temperatury w ciągu roku i mała dostępność wody. Hodowla tych zwierząt w tych miejscach byłaby trudna, gdyż świnie przed przegrzaniem chronią się w wodzie lub błocie, a tej nie ma dużo.
Głównymi producentami są Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Niemcy. 

Owce i kozy są bardziej przystosowane do trudnych warunków klimatycznych, gdyż łatwiej od trzody chlewnej znoszą suszę i wysoką temperaturę. Dodatkowo nie mają problemu z poruszaniem się po górzystych czy pagórkowatych terenach i tolerują niższej jakości paszę. Z  tego względu najwięcej się ich hoduje na terenach górzystych, półpustynnych. Mogą być hodowane na mięso, mleko lub wełnę. 
Głównymi producentami są Chiny, Indie, Australia, Nigeria, Sudan. 

Drób obejmuje kury, kaczki, gęsi, indyki. Są hodowane na mięso, jaja, pierze, nawóz w sąsiedztwie aglomeracji miejskich jak również w miejscach o dużej gęstości zaludnienia. Jest stosunkowo tani w utrzymaniu. Głównymi producentami są Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, Meksyk Brazylia. 

Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych na świecie Wasze opinie

4+6 =