Eszkola

Semiotyka kartograficzna - system semiotyczny

Semiotyka kartograficzna to znaki na mapie

System semiotyczny składa się z 3 wymiarów:
- semantycznego
- syntaktycznego
- pragmatycznego 


Wymiar semantyczny odnosi się do treści, czyli do znaczenia znaków

Wymiar syntaktyczny określa relacje między znaczeniem a formą znaków oraz relacje między znakami.

Wymiar pragmatyczny dotyczy relacji między znakami a odbiorcą

 

Semiotyka kartograficzna
źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

Kategorie syntaktyczne określają związki między kategoriami semiotycznymi i ich formą graficzną. Należą do nich
- zakres wizualizacji- określa wymiar przestrzenny znaków (dwumiarowy, trójwymiarowy)
- wymiar i rozmieszczenie znaków, rodzaje granic- rozmieszczenie znaków na mapie powinno w jak największym stopniu odzwierciedlać rzeczywiste rozmieszczenie obiektów w przestrzeni geograficznej
- zmienne graficzne (kształt, kolor, jasność, wielkość, orientacja, ziarnistość)
- skalowanie znaków- znaki mogą być równorzędne, hierarchiczne, identyfikacyjne

Semiotyka kartograficzna Wasze opinie

8-2 =

Oprócz semiotyka kartograficzna może Ci się przydać