Eszkola

Podstawowe elementy mapy

Podstawowe elementy mapy to:
- tytuł
- skala
- siatka kartograficzna
- legenda
- znaki topograficzne

 

Podstawowe elementy mapy

 

TYTUŁ
Jest jednocześnie nazwą mapy.  Opisuje to co przedstawia dana mapa.

SKALA
Skala mapy przedstawia stopień jej zmniejszenia w stosunku do wymiarów rzeczywistych, czyli jest to stosunek długości na mapie do długości w rzeczywistości. Im większa liczba tym skala jest mniejsza.

Zapis w postaci 1: 5 000 to skala liczbowa,  1 postaci 1- 5 000 to skala mianowana, w postaciPodstawowe elementy mapy to podziałka liniowa.

SIATKA KARTOGRAFICZNA
Układ południków i równoleżników na mapie wraz z ich wartościami.

LEGENDA
Zawiera objaśnienie wszystkich znaków topograficznych, skrótów, skali barw użytych na mapie, czyli linii, punktów, symboli.

ZNAKI TOPOGRAFICZNE
Znaki graficzne użyte na mapie. Są one umowne.
Mogą być punktowe, liniowe, powierzchniowe lub umowne objaśniające.
Punktowe znaki- punkty w terenie zajmujące mały obszar, np. pojedyncze drzewo, pomnik przyrody, kościół.
Liniowe znaki- obiekty które można zaznaczyć linią, np. rzeka, droga.
Powierzchniowe- obiekty które zajmują większy obszar terenu, np. las, łąka, pole uprawne.
Umowne objaśniające- dopełnienie znaków terenowych, np. znak drzewa określa rodzaj lasu.

Podstawowe elementy mapy Wasze opinie

3+8 =

Oprócz podstawowe elementy mapy może Ci się przydać