Eszkola

Skala mapy

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Skala mapy to stosunek długości na mapie do tej samej długości w rzeczywistości. Tym samym jest informacją, o ile został zmniejszony obraz Ziemi na tej konkretnej mapie.
Oznacza to, że jeśli mamy skalę mapy 1 : 5 000, to 1 cm na mapie to jest (odpowiada) 5 000 cm w rzeczywistości (w terenie). Tym samym obraz Ziemi został pomniejszony 5 000 razy. 
Zapis w postaci 1 : 2000 jest nazwany skalą liczbową. Po lewej stronie zawsze jest 1, natomiast po prawej znajduje się liczba mówiąca, ile razy został zmniejszony obraz Ziemi. Im większa liczba, tym skala jest mniejsza i równocześnie mapa bardziej zmniejszona.
Np. skala 1 : 200 jest większa od skali 1 : 500, ponieważ w 1 :200 Ziemia została pomniejszona 200 razy, natomiast w skali 1 : 500, 500 razy czyli ta skala jest mniejsza od pierwszej. 

Zapis 1 cm -> 5 km jest nazwany skalą mianowaną. W tym przypadku po lewej stronie zawsze jest 1 cm, natomiast po prawej jest liczba z jednostką odległości (cm, m, km) w zależności jaka jest skala mapy. Jeśli mamy skalę 1 cm -> 5 km oznacza to, że 1 cm na mapie odpowiada 5 km w terenie. 
Skalę mianowaną można łatwo wyprowadzić ze skali  liczbowej, gdyż skala liczbowa zawsze zapisywana jest w centymetrach. Nie podaje się tej informacji, gdyż jest ona w domyśle.
Jeśli więc jest skala 1 : 60 000 oznacza to że 1 cm na napie odpowiada 60 000 cm w terenie, czyli 1 cm -. 60 000 cm. Liczba taka jest za duża żeby liczyć większe odległości dlatego zachodzi potrzeba  zamiany centymetrów na metry, a w razie potrzeby również na kilometry. 
 

Skala mapy Wasze opinie

5-3 =