Eszkola

Wodne strefy życia - charakterystyka

W morzach i oceanach można wyróżnić kilka poziomów organizacji życia, głównie ze względu na efektywność przenikania promieni światła przez wodę i ich dostępność dla żywych organizmów:

•    Litoral (strefa przybrzeżna) - strefa przylegająca do brzegu, lądu. Charakteryzuje się najlepszymi warunkami życia w wodach (dużo światła, tlenu, mniejsze zasolenie, urozmaicona rzeźba dna). Najbardziej podatna jest na niestałość czynników środowiskowych, przede wszystkim na dobową i sezonową zmienność oświetlenia i temperatury, zlodzenie, w tej strefie powstaje największa ilość materii organicznej i zalega największa ilość detrytusu, przez co podlega największym wahaniom stężenia tlenu. W litoralu, czyli strefie przybrzeżnej można wyróżnić cztery podstrefy: strefę roślinności bagiennej, strefę roślin wynurzonych (np. trzciny), strefę roślin o liściach pływających (np.: grzybieni białych, grążela żółtego) oraz strefę roślin zanurzonych (np.: rdestnicy, moczarki). W morzach i oceanach strefa ta obejmuje wody nad szelfem. Płytsza część podlega bezpośrednim wpływom lądu, czyli np. okresowemu opadowi liści z drzew i krzewów. Fauna tu żyjąca cechuje się największym bogactwem gatunkowym spośród wszystkich środowisk życia w wodach. Występują tam organizmy bierne unoszone przez wodę, czyli fitoplankton i zooplankton, aktywnie się poruszające, czyli nekton (ryby, ssaki wodne, głowonogi) oraz zwierzęta żyjące na dnie – bentos, których skład gatunkowy zmienia się wraz z głębokością. Litoral jest też miejscem, gdzie ryby odbywają tarło i gdzie żyje narybek. Do roślin i glonów żyjących w tej strefie należą: brunatnice, zielenice, krasnorosty (nie występują w jeziorach, jedynie w oceanach), glony peryfitonowe.

•    Pelagial (toń wodna) – wody otwarte oceanów, mórz i wielkich jezior, oddzielone od brzegów strefami litoralu i sublitoralu, czyli strefą pośrednią. Obejmuje naświetloną warstwę wody do 200 m od powierzchni (epipelagial) oraz coraz głębsze, dalsze od brzegu warstwy, w których jest coraz mniejsza dostępność światła: mezopelagial, batypelagial i abisal (abisopelagial). Pelagial zasiedlają różne zespoły planktonu i nektonu.

•    Bental (strefa denna) i hadal (głębia rowów oceanicznych – poniżej 6000 m p.p.m.).
 

Wodne strefy życia Wasze opinie

1+5 =

Oprócz wodne strefy życia może Ci się przydać