Eszkola

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej wzór

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej ma postać:

\(s_m=\frac{1}{1,47}\vartheta_zRe_z^{\frac{1}{3}}\)

gdzie:

\(s_m\) - zastępcza grubość warstwy skroplin dla rury pionowej \([m]\),

\(\vartheta_z\) - zastępczy wymiar poprzeczny dla przepływu niewymuszonego \([m]\),

\(Re_z\) - zastępcza liczba Reynoldsa \([-]\).


 

Wzór na zastępczą grubość warstwy skroplin dla rury pionowej - jak stosować w praktyce?

5+3 =