Eszkola

Wzór na grubość błonki skroplin wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na grubość błonki skroplin ma postać:

\(\delta_x=\sqrt[4]{\cfrac{4\lambda\eta x \Delta t}{\rho^2gr}}\)

gdzie:

\(\delta_x\) - grubość błonki skroplin \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\eta\) - lepkość skoplin \([Pa\cdot s]\),

\(x\) - odległość od krawędzi górnej ścianki \([m]\),

\(\Delta t\) - zmiana temperatury \([K]\),

\(\rho\) - gęstość skroplin \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(r\) - ciepło skraplania \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór na grubość błonki skroplin - jak stosować w praktyce?

5-1 =