Eszkola

Wzór na zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej wzór

Wzór na zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej ma postać:

\(C_{pM}=r_1C_{pM1}+r_2C_{pM2}+...\)

gdzie:

\(C_{pM}\) - zastępcze ciepło właściwe molowe \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(r_1\), \(r_2\) - udziały objętościowe składników mieszaniny \([-]\),

\(C_{pM1}\), \(C_{pM2}\) - ciepła właściwe molowe składników mieszaniny \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\).Wzór na zastępcze ciepło właściwe molowe dla mieszaniny gazowej - jak stosować w praktyce?

2×1 =