Eszkola

Wzór na zastępczą liczbę Nusselta wzór

Wzór na zastępczą liczbę Nusselta ma postać:

\(Nu_z=0,0246\left(\cfrac{G_g}{L\eta_c}\right)^{0,49}\left(\cfrac{G_c}{G_g}\right)^{0,33}\left(\cfrac{s}{d}\right)^{-0,11}\)

gdzie:

\(Nu_z\) -zastępcza liczba Nusselta \([-]\),

\(L\) - długość rury grzejnej, równa długości równoległego kołpaka tunelowego \([m]\),

\(G_g\) - natężenie masowe powietrza przypadające na element półki o długości \(L\) \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(G_c\) - natężenie masowe  przepływu wody  przypadające na element półki o długości \(L\) \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(s\) - odstęp kołpaka od osi rury \([m]\),

\(d\) - średnica zewnętrzna rury \([m]\).Wzór na zastępczą liczbę Nusselta - jak stosować w praktyce?

5-3 =