Eszkola

Rating definicja i przykłady

Rating to bardzo często wykorzystywane pojęcie w finansach. Wskaźnik ten odnosi się do oceny ryzyka kredytowego emitenta lub oznacza proces przydzielania tej oceny dla konkretnego podmiotu. Najczęściej oceny ratingowe stanowią kombinację liter, cyfr oraz znaków. Sama ocena ratingowa przeprowadzana jest przez specjalistyczne agencje ratingowe, które charakteryzuje obiektywizm i niezależność. Bardzo często posiadanie ratingu jest wymagane dla przedsiębiorstw, które działają na rynkach finansowych globalnie.

Kategorie ratingowe

Poszczególne kategorie ratingowe odnoszą się do zdolności spłacania zobowiązań i odsetek. Im kategoria wyższa tym większe zaufanie do konkretnego podmiotu lub gospodarki państwowej. Prezentują się one następująco:

 • AAA – bardzo wysoka zdolność i najwyższa ocena, którą można uzyskać.

 • AA+, AA, AA- - wysoka zdolność spłacania zobowiązań i odsetek.

 • A+, A, A- - ryzyko obniżenia jakości długu w przypadku gorszej koniunktury gospodarczej.

 • BBB+, BBB, BBB - - większe ryzyko obniżenia jakości długu w razie pogorszenia się koniunktury gospodarczej.

 • BB+, BB, BB- - średnia zdolność do spłacania zobowiązań.

 • B+, B, B- - niska gwarancja spłaty długu.

 • CCC – wysokie zagrożenie braku spłaty długu w przypadku niesprzyjającej sytuacji gospodarczej.

 • CC – bardzo wysokie ryzyko braku spłaty zobowiązania.

 • C – zagrożenie związane ze spłatą długu jest efektem trwającego lub przewidywanego postępowania upadłościowego wobec emitenta.

 • D – brak wiarygodności emitenta spowodowane zaległościami w spłacie zobowiązań.

Najważniejsze agencje ratingowe

Na świecie działa kilka kluczowych agencji ratingowych, które mają największe uznanie i ich oceny są najczęściej brane pod uwagę. Do głównych agencji zaliczają się: Standard&Poor, Moody’s oraz Fitch. Pierwsza z agencji powstała na skutek połączenia dwóch firm, które miało miejsce w 1941 roku. Agencja ta obecnie wystawiać około 30 rodzajów opinii. Agencja Moody’s powstała w roku 1900 i obecnie jest spółką giełdową, która wystawia około 40 różnych opinii. Ostatnia agencja Fitch dopiero po połączeniu z inną wzmocniła swój wizerunek i obecnie wystawia ponad 30 rodzajów opinii.

Funkcje pełnione przez rating

Rating pełni kilka istotnych funkcji. Najważniejsze z nich to:

 • Racjonalizatorska – rating pozwala na poprawę procedur informacyjnych, aby zwiększyć efektywność inwestycji.

 • Informacyjna – możliwość łatwej oceny emitenta i pozwala inwestorom na wybranie najlepszej oferty na rynku dla siebie.

 • Popularyzatorska – pozwala na rozpowszechnianie informacji na temat badanego zakresu.

 • Wyrównywania szans – pozwala na dostęp do informacji nie tylko dla instytucji, ale również dla mniejszych jednostek.

Rating Wasze opinie

8-4 =