Eszkola

Odległości w kosmosie co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Odległości, z jakimi mamy do czynienia, jeśli zaczniemy patrzeć poza Ziemię są o rzędy wielkości większe niż te, z którymi pracujemy na co dzień. Już sam promień Ziemi \(R_z=6370[km]\) jest dystansem trudnym do wyobrażenia, a to tylko ułamek tego, co czeka nas patrząc dalej. Naturalnym satelitą Ziemi jest Księżyc, obiega on planetę po elipsie o półosi wielkiej \(d_{K-Z}=384000[km]\). Ziemia natomiast obiega Słońce po elipsie o półosi wielkiej \(d_{Z-S}=150[ mln. km]\) i wielkość ta nazywana jest jednostką astronomiczną AU:

\(1[AU]=149.6\cdot 10^{9}[m]\)

Stąd średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 1 AU. Natomiast ten sam parametr dla Marsa wynosi 1.5 AU. Nie oznacza to jednak, że Ziemię i Marsa zawsze dzieli 0.5 AU! Planety te mają różne okresy obiegu Słońca i nie poruszają się synchronicznie. W 2003 r. Mars był rekordowo blisko Ziemi, planety dzieliło ok. 55 mln km. Ostatnia planeta Układu Słonecznego - Neptun - oddalona jest średnio 30 AU od Słońca.

Wychodząc poza Układ Słoneczny warto posługiwać się już jednostką większą niż AU - rokiem świetlnym. Jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w ciągu roku. Wiedząc, że rok Ziemski ma \(T=365.25[dni]=31557600[s]\), a światło w próżni porusza się z prędkością \(c=3\cdot 10^{8}[\frac{m}{s}]\), to odległość pokonywana w rok wyniesie:

\(1[ly]=T\cdot c=9.5\cdot10^{15}[m]\)

Symbol "ly" uznawany jest za oznaczenie tej jednostki.

Najbliższa gwiazda znajduje się 4 ly od Ziemi. Galaktyka Drogi Mlecznej ma średnicę ok. 100 000 ly.

Odległości w kosmosie Wasze opinie

2+8 =

Oprócz odległości w kosmosie może Ci się przydać