Eszkola

Rozmieszczenie ludności Australii

Rozmieszczenie ludności Australii jest nierównomierne. Skoncentrowana jest ona głównie we wschodniej i południowo-wschodniej części kontynentu, gdzie zlokalizowane są wielkie ośrodki miejskie. Najsłabiej zaludniona jest zachodnia i środkowa część kontynentu oraz północna strefa przybrzeżna.

Przyczyny
Wybór miejsca masowego zaludnienia jest zdeterminowany przez warunki środowiska naturalnego. Część terenów Australii, jak na przykład Wielka Pustynia Piaszczysta czy Pustynia Gibsona, jest w ogóle nie zamieszkana, ze względu na niesprzyjający tam klimat. Ludność skupia się głównie w części wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej na terenach o korzystnych warunkach klimatycznych, wodnych i glebowych. Północna oraz zachodnia część kontynentu jest zamieszkana w dużej mierze przez Aborygenów (rdzennych mieszkańców kontynentu)
Na terenach południowych i północno-zachodnich mamy obecne małe miasteczka obsługujące tereny rolnicze jednak jest ich niewiele i są to osiedla powstałe przy skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, które są oddzielone ogromnymi przestrzeniami. Znaczną część tych stanowią obszary  niezamieszkane i puste terytoria, gdzie kolejna miejscowość z żywymi ludźmi jest oddalona o kilkaset kilometrów.
 

Rozmieszczenie ludności Australii Wasze opinie

5×1 =