Eszkola

Surowce ceramiczne i szklarskie – wykorzystanie

Surowcami ceramiki budowlanej są kopaliny ilaste, a wśród nich gliny, iły, iłołupki, mułki, lessy ilaste. Do tej grupy zalicza się również odpady kopalniane i rudy. Ich przydatność określa się na podstawie stopnia plastyczności po rozrobieniu w wodą. Najlepsze pod tym względem są surowce średnioplastyczne bez domieszek innych minerałów. W przypadku zbyt wysokiej plastyczności dodaje się do nich piasek, pyły i popioły lotne lub trociny. 
Piaski szklarskie są jednomineralnymi piaskami kwarcowymi powstającymi na drodze wietrzenia skał magmowych i metamorficznych, które zawierają w sobie dwutlenek krzemu. Przemysł szklarski opiera się w głównym stopniu na nim. 
 

Surowce ceramiczne i szklarskie Wasze opinie

8-1 =