Eszkola

Terasy rzeczne

Terasy rzeczne to prawie płaskie tereny o różnych szerokościach ciągnące się wzdłuż dolin rzecznych. Kiedyś było to dno doliny, ale w związku z erozją wgłębną (wcinaniem rzeki w podłoże) rzeki tworzą się kolejne poziomy teras rzecznych. Zawsze terasy leżące wyżej były stworzone wcześniej od leżących niżej, co oznacza że są od nich starsze. 

Podział teras rzecznych

Skalna (erozyjna)
- powstaje tylko w wyniku procesów erozji, czyli wcinania się rzeki w podłoże, co w konsekwencji prowadzi do przecięcia doliny. Tworzy się tylko w dolinach płaskodennych.
- powstawanie:
1. Wskutek erozji (niszczenia) początkowo wgłębnej (rzeka wcina się w podłoże) powstaje skalne dno, które później jest rozszerzane wskutek erozji bocznej.
2. Rzeka rozcięła stok terasy i wcina się dalej tworząc kolejne stopnie terasy. 

Terasy rzeczne

źródło: opracowanie własne na podstawie Piotr Migoń ‘Geomorfologia

Osadowa (akumulacyjna)
- powstawanie:
1. Osady rzeczne, czyli aluwia gromadzą się (akumulują) w szerokiej dolinie płaskodennej 
2. Nagromadzone osady są przecinane (erodowane wgłębnie) przez płynącą rzekę 
3. Powstałe przecięcie zostaje poszerzane (erodowane bocznie) 

Terasy rzeczne

źródło: opracowanie własne na podstawie Piotr Migoń ‘Geomorfologia’

Akumulacyjno-erozyjna (skalno-osadowa)
- powstawanie:
1. Szeroka dolina płaskodenna jest zasypywana przez osady, czyli następuje akumulacja aluwiów
2. Na nagromadzone osady działa erozja wgłębna- rzeka wcina się w podłoże, jednak rozcięciu ulega także skalne podłoże. 
3. Powstałe rozcięcie ulega poszerzeniu wskutek erozji bocznej

Terasy rzeczne

źródło: opracowanie własne na podstawie Piotr Migoń ‘Geomorfologia’

Wycięta
- powstawanie:
1. Szeroka dolina płaskodenna ulega zasypaniu przez osady rzeczne 
2. Następuje rozcinanie zakumulowanych osadów najpierw wgłębnie, później również na boki 
3. Później bardziej intensywna jest znów erozja wgłębna i tworzy się kolejne zagłębienie w tych samych osadach.

Terasy rzeczne

źródło: opracowanie własne na podstawie Piotr Migoń ‘Geomorfologia’

Włożona 
- powstawanie: 
 1. W szerokiej dolinie płaskodennej akumulują się osady rzeczne
2. Aluwia są erodowane wgłębnie i bocznie 
3. Następuje ponowne osadzanie aluwiów w rozciętym dnie
4. Nowo naniesione osady ponownie są erodowane najpierw wgłębnie, później również bocznie

Terasy rzeczne

źródło: opracowanie własne na podstawie Piotr Migoń ‘Geomorfologia’

 

Terasy rzeczne Wasze opinie

9-2 =

Oprócz terasy rzeczne może Ci się przydać